Direct bellen: 0183 629 749

International Food Standard - IFS

De Duitse retailfederatie _ Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) - en de Franse tegenhanger - Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD)- hebben een standaard geschreven voor de voedselveiliigheid en kwaliteit van private label producten.Deze standaard heet de International Food Standard (IFS) die bedoeld is om de systemen voor voedselveiligheid en kwaliteit te beoordelen volgens een uniforme benadering. Deze Standaard is van toepassing voor alle verwerkings fases van de voedselproductie.

Er is onderandere aandacht voor de volgende onderwerpen

1. Verantwoordelijkheid van de directie
Het spreekt vanzelf dat de directie en de hoogste leidinggevende in een organisatie volledig achter het kwaliteitsmanagement systeem moeten staan. Daarnaast moet de gehele organisatie voortdurend verbeteren. Eisen ten aanzien van organisatiestructuur , klantgerichtheid en management review zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

2. Kwaliteitsmanagementsysteem
Er moet een HACCP plan geïmplementeerd zijn op basis van de principes van de Codex Alimentarius.

3. Management van middelen
In dit hoofstuk worden eisen ten aanzien van bijvoorbeeld personeel, training en sanitaire voorzieningen toegelicht.

4. Productieproces
In dit deel van de norm komen zaken aan de orde als productspecificaties, inkoop, verpakkingen, eisen aan het bedrijfsproces, locatie, gebouw, afvalverwijdering, hygiene, ongedierte, transport, onderhoud, validatie, traceerbaarheid, allergenenmanagement en dergelijke.

5. Metingen, analyses en verbeteringen
Hierin komen onder andere aan de orde interne audits, inspecties, procesbeheersing, kalibratie, productanalyses, vrijgave van producten, klanten, management van incidenten en klachten, behandeling van afwijkende producten en dergelijke.

6. Food Defense
Hierin staan o.a. eisen t.a.v. beveiliging van de productielocatie, regels omtrent bezoekers en externe inspecties.

In grote lijnen komt de norm veel overeen met de BRC-food en FSSC norm, maar is vooral voor de Duitse markt een aanrader. Sinds 2012 is er ook een IFS norm die speciaal ontwikkeld voor de levensmiddelenverpakkingsindustrie: de IFS PACsecure norm. Deze norm komt grotendeels overeen met de BRC-Packaging norm.
©1999 - 2022 WFC BV Alles op deze website is met de grootste zorg samengesteld, mochten er zaken op staan die onjuist zijn of van copyright van derden zijn voorzien, laat het ons alstublieft weten

Deze website maakt gebruik van Cookies. Dit zijn uitsluitend cookies om de website te kunnen laten werken. Als u verder gaat op onze website, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.