Direct bellen: 0183 629 749

Privacy beleid

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met WFC BV en haar zusterbedrijven.

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier, het plaatsen van een bestelling, of voor het aanmaken van een account, het doen uitvoeren van analyses of het verkrijgen van advies), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat WFC in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. WFC gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
  • het verzenden van de nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de navolgende persoonsgegevens van u:

   • NAW-gegevens;
   • afleveradresen
   • mailadres
   • (mobiel) telefoonnummer
   • facturatiegegevens

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij ge├»nteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw naam en e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten aan u te leveren.  Soms zal de maximale bewaartermijn van drie jaar overschreden worden, maar alleen als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden. Uw analyseresultaten zullen beschikbaar blijven totdat u aangeeft dat deze verwijderd kunnen worden. Hieraan is geen bewaartermijn gekoppeld. De ruwe data van de analyses zullen na 3 jaar verwijderd worden uit ons systeem. Dit vindt jaarlijks plaats in de laatste week van december.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Onze servers zijn door middel van een firewall aan het internet gekoppeld. Bij aanmelding op een van onze diensten worden uw gegevens versleuteld verstuurd. Zodra u daadwerkelijk bent ingelogd op een van onze diensten wordt deze versleuteling opgeheven.

Uw wettelijke rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die WFC van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij WFC deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wel stellen wij vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is en vragen u daarom u adequaat te identificeren. WFC zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor desgewenst contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

©1999 - 2022 WFC BV Alles op deze website is met de grootste zorg samengesteld, mochten er zaken op staan die onjuist zijn of van copyright van derden zijn voorzien, laat het ons alstublieft weten

Deze website maakt gebruik van Cookies. Dit zijn uitsluitend cookies om de website te kunnen laten werken. Als u verder gaat op onze website, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.